Teles de bàsics

 Trobar una gran varietat de Teixits atemplorales que poden ser utilitzats per a múltiples usos, com banderes, llenços, boatas, etc.